Προϊόντα


 

 • Αεραγωγοί Ορθογωνικής & Κυκλικής διατομής

 • Εξαρτήματα Αεραγωγών

 • Στόμια Κλιματισμού

 • Φίλτρα Απόλυτα – Πρόφιλτρα Fine Dust – Corse Dust

 • Εύκαμπτα μονωμένα και αμόνωτα

 • Ανεμιστήρες

 • Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες

 • Hygienic Air Handling Units

 • Οικιακός Κλιματισμός

 • Αεροκουρτίνες

 • Ειδικά Φωτιστικά Ιχθυοκαλλιεργιών

 • Μονώσεις

 • Πάνελ παντός τύπου

 • Ειδικές θύρες για Clean Room

 • Pass Box